CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER

Địa chỉ: 523 Lê Hồng Phong, phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ Mỹ: 14123 Brookhurst st., Garden Grove, CA 92843   - ĐT: 001-714-590-9984
Website: www.duhocmyquoc.com
Email: duhocmy523@gmail.com
Điện Thoại: 08 3 833 9793


Xem CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER ở bản đồ lớn hơn

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Hỏi đáp
1000 ký tự còn lại
CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER
TRUNG TÂM DU HỌC QUỐC TẾ CALIFORNIA
USA: 14132 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
Viber: 714-548-1012
Tel:  001-714-590-7888