banner

Tu nghiệp bác sĩ – Y tá, bác sĩ nha khoa

     

 

      Với mong muốn rằng trình độ Y Khoa của VN được tích cực cải thiện cũng như mở ra con đường cho những bác sĩ trẻ có lòng hăng say cầu tiến, tôi xin viết bài này để mong thông tin về chương trình huấn luyện sau tốt nghiệp được bà con chuyển tải về VN. Ứng viên cần tự mình liên lạc và làm thủ tục với các tổ chức liên quan (hoàn toàn độc lập với chính phù HK), không phải nhờ qua trung gian nào.
     Cơ hội hiếm cho các Bác Sĩ, Bác Sĩ Nha Khoa, Y Tá được đi tu nghiệp, học lấy bằng bác sĩ tại Mỹ.

 

A. ĐIỂU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI KHI DU HỌC TẠI MỸ DÀNH CHO CÁC BÁC SĨ

nurse- doctor

 

1.Thời gian học 1 đến 4 năm

2. Sau khi lấy bằng bác sĩ, có cơ hội lãnh lương thực tập tại bệnh viện từ $60.000 đến $100.000 /1năm

3. Thân nhân (vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi), được phép sang Mỹ ở chung với quý vị và được học miễn phí trong thời gian quý vị đang học và thực tập.

4. Sau khi trở thành Bác sĩ chính thức, nếu có nhu cầu ở lại Mỹ làm việc, bệnh viện sẽ đứng ra bảo lãnh, xin thẻ xanh cho toàn thể gia đình ở lại Mỹ

 

B. ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI KHI DU HỌC TẠI MỸ DÀNH CHO CÁC BÁC SĨ NHA KHOA

 

1. Tu nghiệp chuyên khoa ngành Nha khoa tại Mỹ từ 1 đến 2 năm, học hỏi những kiến thức, kỹ thuật, vật liệu mới nhất về niền răng, implant

2.  Muốn lấy bằng bác sĩ nha khoa tại Mỹ trong vòng 4 năm

3. Thân nhân (vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi), được phép sang Mỹ ở chung với quý vị và được học miễn phí trong thời gian quý vị đang học và thực tập.

 

C. ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI KHI DU HỌC TẠI MỸ DÀNH CHO CÁC Y TÁ

nurse 1

 

1. Thời gian học 1 đến 3 năm (Có nhiều ngành học như: lọc máu cho những người bệnh thận...ngành này dành cho y tá có tay nghể cao, lương khoảng $280.000/1 năm)

2.  Sau khi lấy bằng y tá, có cơ hội lãnh lương thực tập tại bệnh viện từ $60.000 đến $100.000 /1năm 

3. Thân nhân (vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi), được phép sang Mỹ ở chung với quý vị và được học miễn phí trong thời gian quý vị đang học và thực tập.

 4. Sau khi trở thành y tá chính thức, nếu có nhu cầu ở lại Mỹ làm việc, bệnh viện sẽ đứng ra bảo lãnh, xin thẻ xanh cho toàn thể gia đình ở lại Mỹ

 

Hỏi đáp
1000 ký tự còn lại
CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER
TRUNG TÂM DU HỌC QUỐC TẾ CALIFORNIA
USA: 14132 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
Viber: 714-548-1012
Tel:  001-714-590-7888