banner

Xin Nhập Tịch Mỹ

 

Cách phổ biến nhất để những người đang giữ thẻ xanh (thường trú nhân) có thể nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Mỹ. Các cách khác gồm:

-          - Người có thẻ xanh kết hôn với công dân Mỹ

-         -  Người có thẻ xanh làm việc trong quân đội

-          - Thông qua cha mẹ bảo lãnh.

passport-usa

Các điều kiện bắt buộc.

-          - Nếu bạn là người có thẻ xanh ít nhất 5 năm thì bạn phải  đáp ứng các yêu cầu sau đây để nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch. 

-          - Từ 18 tuổi trở lên

-          - Là người có thẻ xanh ít nhất là 5 năm ngay trước ngày nộp mẫu đơn  N-400, hồ sơ nhập Quốc tịch

-          - Cư trú liên tục tại Mỹ như  người có thẻ xanh ít nhất 5 năm  trước ngày nộp hồ sơ.

-          - Có mặt tại Mỹ ít nhất 30 tháng trong  vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ.

-          - Cư trú liên tục tại Mỹ từ ngày nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch tới thời điểm được nhập quốc tịch

-          - Có khả năng đọc, viết, và nói tiếng Anh, có kiến ​​thức và hiểu biết về lịch sử và chính phủ Mỹ (công dân).

-          - Là một người có đạo đức tốt, gắn bó với các nguyên tắc của Hiến pháp của Hoa Kỳ, trong tất cả các giai đoạn có liên quan theo quy định của pháp luật

Hỏi đáp
1000 ký tự còn lại
CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER
TRUNG TÂM DU HỌC QUỐC TẾ CALIFORNIA
USA: 14132 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
Viber: 714-548-1012
Tel:  001-714-590-7888