banner

Xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm

 

1. Thẻ xanh 2 năm ở Mỹ (Thẻ xanh có điều kiện)

·         Đây là loại thẻ xanh của Mỹ có giá trị trong vòng 2 năm với những điều kiện đi kèm. Nếu chủ thẻ không đáp ứng được những điều kiện này, thì họ sẽ không thể đổi thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc họ sẽ không tiếp tục được ở Mỹ với tư cách là một thường trú nhân. Vậy những điều kiện của thẻ xanh có điều kiện là gì?

·         Đối với chủ thẻ xanh tham gia chương trình đầu tư & định cư Mỹ (EB-5), có 3 điều kiện cơ bản. Thứ nhất, theo yêu cầu của Sở Di trú Mỹ, tiền đầu tư của chủ thẻ (500.000 USD/suất vào Vùng khuyến khích đầu tư – Regional Center; hoặc tự đầu tư 1 triệu USD/suất) vẫn phải tiếp tục duy trì đầu tư vào dự án EB-5 mà nhà đầu tư đã chọn. Thứ 2, dự án EB-5 phải đảm bảo tạo 10 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thường trú nhân hoặc công dân Mỹ. Thứ 3, nhà đầu tư cần thoả mãn điều kiện lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm trong 2 năm đầu tiên hoặc nhà đầu tư phải xin Re-entry Permit nếu nhà đầu tư muốn rời Mỹ trên 6 tháng/năm. Sau khi nhà đầu tư thoả mãn tất cả các điều kiện trên, nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn (10 năm).

·         Thẻ xanh có điều kiện 2 năm: Dành cho người được bảo lãnh theo dạng hôn nhân (đính hôn) và bảo lãnh theo diện vợ chồng. Chủ thẻ xanh Mỹ đảm bảo hai yêu cầu: vẫn duy trì hôn nhân hoặc quan hệ vợ/chồng với người bảo lãnh (là công dân Mỹ) và người chủ thẻ xanh không được rời Mỹ quá 6 tháng/năm.

passport-usa

2. Thẻ xanh 10 năm ở Mỹ (Thẻ xanh vĩnh viễn)

·         Thẻ xanh này được cấp khi chủ thẻ là nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc, người được bảo lãnh diện hôn thê/ vợ chồng đã gỡ bỏ điều kiện của thẻ xanh 2 năm; hoặc chủ thẻ làm việc lâu dài tại Mỹ hoặc được gia đình bảo lãnh (với quan hệ cha mẹ/con cái)… Trong trường hợp chủ thẻ xanh Mỹ chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ (kỳ thi để chính thức trở thành công dân Mỹ), thì chủ thẻ xanh vĩnh viễn phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn, đồng thời phải đảm bảo việc không rời khỏi Mỹ quá 6 tháng/năm.

Giấy tờ cần thiết:
      ►  Bản sao thẻ xanh
      ►  Bản sao bằng chứng về việc sống chung (hóa đơn điện thoại, giấy thuế chung, hình ảnh …)
      ► 2 tấm hình kích thước
      ►  Phí nộp cho Sở di trú

Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng 6 tháng

 

Xin Nhập Tịch Mỹ

 

Cách phổ biến nhất để những người đang giữ thẻ xanh (thường trú nhân) có thể nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Mỹ. Các cách khác gồm:

-          - Người có thẻ xanh kết hôn với công dân Mỹ

-         -  Người có thẻ xanh làm việc trong quân đội

-          - Thông qua cha mẹ bảo lãnh.

passport-usa

Các điều kiện bắt buộc.

-          - Nếu bạn là người có thẻ xanh ít nhất 5 năm thì bạn phải  đáp ứng các yêu cầu sau đây để nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch. 

-          - Từ 18 tuổi trở lên

-          - Là người có thẻ xanh ít nhất là 5 năm ngay trước ngày nộp mẫu đơn  N-400, hồ sơ nhập Quốc tịch

-          - Cư trú liên tục tại Mỹ như  người có thẻ xanh ít nhất 5 năm  trước ngày nộp hồ sơ.

-          - Có mặt tại Mỹ ít nhất 30 tháng trong  vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ.

-          - Cư trú liên tục tại Mỹ từ ngày nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch tới thời điểm được nhập quốc tịch

-          - Có khả năng đọc, viết, và nói tiếng Anh, có kiến ​​thức và hiểu biết về lịch sử và chính phủ Mỹ (công dân).

-          - Là một người có đạo đức tốt, gắn bó với các nguyên tắc của Hiến pháp của Hoa Kỳ, trong tất cả các giai đoạn có liên quan theo quy định của pháp luật

 
Hỏi đáp
1000 ký tự còn lại
CALIFORNIA INTERNATIONAL STUDENTS CENTER
TRUNG TÂM DU HỌC QUỐC TẾ CALIFORNIA
USA: 14132 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
Viber: 714-548-1012
Tel:  001-714-590-7888